Vad Lightfinder kan göra för dig

Var befinner du dig och vart skall du? Läs om vad Lightfinder kan erbjuda, och boka en timmes kostnadsfri rådgivning för att se om Lightfinderkonceptet är något som passar dig och din organisation.

Ett koncept

Ledarskap>medarbetarskap>kundskap>växtkraft
Ledarskap = konsten att leda människor, det vill säga visa dem vägen mot ett givet mål

Medarbetarskap = delaktighet i och ansvar för hur vägen till det målet skall se ut

Kundskap = kundinsikt som gör att ni kan ta hand om kunderna på ett sätt som tar er mot målet

Växtkraft = samverkan mellan gott ledarskap, gott medarbetarskap och god kundskap så att ni når målet

Du kan arbeta med något eller några av stegen/modulerna eller med hela kedjan. Lightfinder väljer tillsammans med dig ut de verktyg som passar just dig och din organisation, i den situation du befinner dig. Syftet är att hjälpa dig att nå dina försäljnings- och marknadsmålsättningar, men även andra målsättningar du sätter upp.
Läs mer under respektive modul vad Lightfinder kan göra för dig och vilka verktyg som finns i verktygslådan. Läs också under ”Struktur för startups”, om ett tjänstepaket som passar när du vill ta klivet ut på din marknad på allvar och behöver stöd i en tillväxtfas. Under ”Struktur i förändringsprocessen” kan du läsa mer om vilket tjänstepaket som kan passa när man på grund av olika förändrade förutsättningar behöver stöd för att ta sig från ett nuläge till ett nytt, önskat läge.

Produkter och tjänster

Modul ledarskap
Vart är du på väg? Mål, strategi och aktivitetsplan för dig själv.
Vart är din organisation på väg? Mål, strategi och aktivitetsplan för organisationen.
Vad är viktigt? Verktyg för prioritering för dig och dina medarbetare.
Modul medarbetarskap
Alla är med? Hur du får ditt team med dig.
Hur tar du beslut? En beslutsmodell som får alla med på tåget.
Har dina medarbetare möjlighet att utvecklas? Feedback.
Hur kommunicerar du? Analys och handlingsplan.
Modul kundskap
Hur skall du nå ut på rätt sätt till dina kunder? Kommunikationsplattform, försäljningsanalys, marknadsplan.
Har du kontroll på Kundresan? Strategisk CRM. Analys av dina kunders kontaktpunkter med dig och handlingsplan.
Struktur för startups 
Ett tjänstepaket anpassat för företag i startupfas eller med uttalade ambitioner att växa.
Vart är din organisation på väg + Hur skall du nå ut på rätt sätt till dina kunder?
Struktur i förändringsprocessen
Ett tjänstepaket anpassat för företag med behov av att ta sig till ett nytt läge.
Vart är din organisation på väg + Har du kontroll på Kundresan + Hur skall du nå ut på rätt sätt till dina kunder?

Kundanpassning

Kunden i fokus
Lightfinder arbetar med att hjälpa startups och tillväxtföretag att bli framgångsrika, få ut sina produkter och tjänster på marknaden, och brinner för att se bra affärsidéer förverkligas och lyckas. Lightfinder brinner också för meningsfull förändring, som gör att man vågar ta nästa nödvändiga kliv i sin utveckling. Gott ledarskap är en viktig grundkomponent för framgång. Konceptet passar därför även för företag som behöver stöd i en förändringsprocess. Bara exakt de verktyg som passar dig används, och de går att anpassa så att de gör mesta möjliga nytta för just dig och din organisation, så att ni kan formulera och uppnå era mål.